خواهری + سه تار!

1)

امروز خواهرَم که از مدرسه برگشت فهمیدَم به خاطر گلوش بردنِش دکتر و پنی سیلین یک میلیون دویست زده :(

فک کنم من تو این 21 سالی که از خدا عمر گرفتَم یه بارَم حاظر نشدَم آمپول بزنَم . حتی زمانی که ذاتُ الریه گرفتَم! نگران

بعد دلَم حسابی واسش سوخت ناراحت خیلی خواهرم صبورُ مهربونِ ...

مامان میگه اولش که هیچی نگفت . ولی وقتی پنی سیلینُ میزدن نتونست جلوی خودشُ بگیره و همینجوری اشکاش میریخت.بمیرَم براش گریه

دوس دارَم یه کادوی کوچولو براش بگیرم . الان پول ندارَم ماهِ دیگه شاید ... مژه

2)

زنگ زدیم به همون آقایی که لوازم موسیقی میفروشه . یکی از فامیلامونِ :)

پولِ سه تار نو رُ که نداریم :دی یه سه تارِ دستِ دومِ خیلی خوب برام نگه داشته . گفت خیالتون راحت . اینقدر خوبه که حتی کلاس هم ببریش مطمئن باش بهت میگَن عالیه :) آره دیگه از تابستون به همراه مطالعه واسه کنکور قرارِ سه تار هم یاد بگیریم گاوچران

خواهرمم ویالون رو شروع میکنه قلب

/ 0 نظر / 6 بازدید