ما به ابرهاى تیره و تار ...

قبلنا...

قبلترا

آره همین یه مدت پیشا ...

اصن ولش کن ...

پالت میخونه: 

شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه ى تار شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان

نرو بمان!

ما به کافه ها و دود سیگار ، ما به شب هاى تار دل بستیم ...

بهار ما گذشته شاید

بهار ما گذشته انگار 

گذشته ها گذشته انگار

نرو بمان!

 

صائب تبریزى هم یه بیت گفته خاصه دل من ! بماند:) 

× متاسفم ... واسه چشام ... بازم بماند!

× دلم گرفته .این نوشته ها هم اثراتشه

×حال صبحم داره برمى گرده فک کنم:( صب اینجورى نباشم؟! 

×پالت داره والتس میزنه ... شب بخیر ... شبم بخیر:( شاپرک هیس! 

/ 2 نظر / 7 بازدید
حج

دیالوگی از فیلم ِ "آقا یوسف..." -رعنا(هانیه توسلی):قرص هاتو خوردی؟ + آقا یوسف(مهدی هاشمی): نه... -رعنا (هانيه توسلي): اومد و من يه وقت رفتم، تو قرصات باید یادت بره؟! +آقا یوسف (مهدي هاشمي): تو نباشی من براي چي بايد قرص بخورم؟!

مهتاب

ما به کافه ها و دود سیگار ، ما به شب هاى تار دل بستیم ........ چی شده شاپری خانوم .نبینم غصه هاتو [نگران]