پسرِ خوب!

خب پسرِ خوب پسریِ  که خیلی چیزا رو خودش بفهمه

مثلا وقتی داره یه کاری و انجام میده و تو هی میگی حق نداری انجامش بدی و هی سر و صدا کنی و بگی نباید انجام بدی

هی بگه دو دقیقه بذار کارم و بکنَم و تو هی بگی نه نباید!ابرو

اسمتُ صدا کنه و تو بگی نه من کوتاه نمیام سر و صدا میکنم نمیذارم کارت و بکنی!

یا امثال اینها مژه

خُب خودش باید بفهمه که امروز به اندازه ی کافی بهش توجه نکردی وd کمبود توجه گرفتی دیگه! 

دو تا عزیزم که بهش بگی خودشَم میاد کمکت میکنه کاراتُ انجام بدی  

آره دیگه آدما باید خودشون یه سری چیزا رو بفهمن

/ 0 نظر / 8 بازدید