:(

آزمون آخریمُ گند زدم

افتضاح

اینقدر از دیشب افسرده و ناامید شدم که اصلا نمیتونین حالمُ تصور کنین

اینقدر استرسی شدمُ عصبی که مثلا اگه سوال تست گفته باشه کدوم نادرستِ من میخونم کدوم درستِ!

اعصابم به هم ریختَس

واقعا دیگه امیدی به خودم ندارم

تمامِ دیشبُ گریه کردم

امروز یه لحظه هم استراحت نکردم . به جز اون وقتی که مجبور شدم برم تایپُ تکثیر . ینی دوازده ساعت نان استاپ خوندم

واقعا احساس آدمای خنگ رو دارم

هنوزم اشکم در میادا :(

باید یه جوری آروم شم و این استرس لعنتیُ بذارم کنار اگه نه میدونم با این وضعم همه چیُ خراب میکنم ... همه چی :(

تو رو خدا واسم دعا کنید :(

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
فرانک

وبت قاطی داره انگار! نشر که ثبت نمیشه ! اون نوشته اول رو یه بار بدون رمز نشون میده یه بار دیگه با رمز !